Bill Hybels kommer till Smyrna

 
Det är med stor glädje vi åter har möjlighet att hälsa Bill Hybels välkommen till Sverige. Under snart ett halvt sekel har han präglat den globala kristenheten med sitt credo ”the local Church is the hope of the World!”.
 
Den 9 november får vi möjlighet att diskutera kyrkans och ledares utmaningar.
Kom och ställ dina frågor!
 
På samma gång får vi lyssna till Tomas Sjödin som ger oss inblick Smyrnakyrkans förändring och förvandling till en multikulturell kyrka. Smyrnakyrkan har tagit sig an vår tids utmaning av utanförskap, segregation och utsatthet. Som ledarteam gör de stora erfarenheter som de gärna delar med sig av. Dessutom får vi lyssna Magnus Österman, certifierad coach för Gallups Strengthsfinder. Han förklarar varför vi ska utveckla våra styrkor istället för att slita med våra svagheter.
Bra verktyg för alla ledare, såväl i ideell sektor som i näringsliv och offentlig verksamhet.
 
Program för dagen:
9.00 Välkomstfika och registrering
9.30 Välkommen
9.35 Bill Hybels – Q&A about leadership
11.00 Fika
11.30 Bill Hybels – Q&A about leadership
13.00 Lunch på stan
14.30 En kyrka i förvandling, Daniel Grahn, Tomas Sjödin m fl.
15.45 Fika
16.15 Allt är inte enkelt, Tomas Sjödin och Magnus Österman
17.15 Dagen avslutas
 
Pris: 695 kr/person.
Här anmäler du dig och betalar